П’ятниця, 24 Травня, 2024

Історія розвитку факультету інформаційних технологій у ЧДТУ

Факультет інформаційних технологій і систем Черкаського Державного Технологічного Університету постійно прогресує і вдосконалюється. Починаючи з 2017 року, повідомляє cherkasy-future, на факультеті проходить затвердження гібридна модель сучасної освіти в галузі, згідно якої підвищується  позначення досягнень роботодавців галузі IT-спеціалістів. Комунікація між виробництвом та освітою в сфері IT завжди висока.

Факультет інформаційних технологій тісно взаємодіє з великою кількістю компаній, а саме: «Andersen», «CoreValue», «Ukrainian Hi-Tech», «Cisco Systems», «OVERSEER», «Prometheus», «TestLab», «Codaline», «Master of Code», «InterLink», «SPD-Ukraine», «Cherkasy IT Cluster», «MOZI  development», «ROSSERY», також «АЛТ Україна Лтд», «Доктор Елекс».

Співпраця з всесвітньовідомими платформами

На початку 2017 року на платформі лабораторій факультету інформаційних технологій відновила роботу мережева академія – Cisco Networking Academy. Поставлена мета – детальне вивчення дисциплін класичних університетських курсів, поєднаних з кібербезпекою, телекомунікаційно-інформаційними технологіями на базі проектів корпорації Cisco Systems, яка є керманичем у побудові мережевих технологій, створенні телекомунікаційного обладнання і програмного забезпечення.

Слухачі факультету по програмі навчання мають пройти курси Сisco Academy, отримують сертифікат, такі спеціалісти мають високий рейтинг на ринку праці. Факультет інформаційних технологій і систем  тісно співпрацює з міжнародними партнерами в сфері освітніх технологій. У2020 році ЧДТУ організовує  співробітництво з інститутом міжнародної корпорації Oracle для впровадження найсучасного  світового досвіду у навчанні студентів. Oracle  Academy – це всесвітньо відома платформа по вивченню програмування на мові Java та вдосконаленню і проектуванню баз даних SQL. Слухачі курсу Oracal Academy мають безкоштовний доступ до ліцензованого програмного забезпечення та лімітований доступ на кожного студента на платформі Oracal Academy Cloud. По закінченню курсу слухачі мають можливість отримати сертифікат міжнародного зразка.Також на факультеті інформаційних технологій і систем працює Центр Медичних Інформаційних систем. Весь колектив, включаючи аспірантів та магістрантів, підтвердив право на здійснення авторизації, технічної підтримки  та обслуговування медичних інформаційних систем, які вдало запроваджені в Черкаській області. Навчаючись, слухачі факультету засвоюють новітні медичні інформаційні системи, а це, в свою чергу, збільшує конкурентоспроможність.Факультет інформаційних технологій і систем, скорочено ФІТІС, складається з багатьох кафедр.

Кафедра інформаційних технологій проектування

На цій кафедрі слухачів навчатимуть WEB-технологіям, WEB-дизайну, а саме: WEB-дизайну, графіці, сприянню і підтримці WEB-сайтів, розробці програмування для ігор, мобільних і мультимедійних систем.

Кафедра Інформаційної безпеки та комп ютерної інженерії

Тут готують спеціалістів в області «Комп ютерна інженерія», за фахом «Комп ютерні системи і мережі, «Управління інформаційною безпекою». Здобувачі отримують дипломи бакалаврів і магістрів. Вчителі і слухачі кафедри тісно взаємодіють з Інститутом проблем моделювання в енергетиці НАН України, ХАІ, ХПІ, Одеською академією ім.Попова, Одеським державним інститутом метрології.

Кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу

Працює на платформі кафедри комп ютерних технологій. Ця кафедра готує спеціалістів за такими спеціальностями: для бакалаврів – «Комп’ютерні науки та прикладне програмування», для магістрів –« Інформаційні управляючі технологій та систем», «Управління стартапами і проектами в галузі інформаційних технологій», для докторів філософії- «Комп ютерні науки», також для бакалаврів – «Системи і методи прийняття рішень», «Системний аналіз і прикладна логістика». На кафедрі налічується три комп’ютерні лабораторії, де проходить підготовка слухачів в сфері інформативних технологій. Вони мають необхідне програмне забезпечення , котре використовується для виконання освітнього процесу. Кафедра підключена до мережі інтернет. Лабораторії оснащені такими програмами, як: Mathcad, Matlab, IBExpert, Eclipse і багатьма іншими.

Студенти забезпечені всіма необхідними підручниками, методичками, як в друкованому виді, так і в електронному. Професори кафедри задіюють  в освітньому процесі  новітні технології, застосовують мультимедійну техніку. Також, враховуючи обмеження і карантин по коронавірусу, студентам можливо навчатися дистанційно. Для цього використовують систему підтримки ФІТіС на платформі  Moodle. Студенти можуть пройти практику в місцевих IT компаніях або ж в IT-відділах  місцевих підприємств і установ. Вчителі кафедри плідно співпрацюють з багатьма закордонними університетами, вдосконалюючи свої навички.

Кафедра «Програмне забезпечення автоматизованих систем»

Веде підготовку бакалаврів, магістрів і докторів за напрямом: «Інженерія програмного забезпечення». За весь час роботи кафедра підготувала і готує  велику кількість професійних конкурентоспроможних  на ринку праці випускників.

Кафедра робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем

Ця кафедра впроваджує в життя завдання проблемно-орієнтованих систем, які  застосовують в промисловості, аеронавігації, космічному обладнанні, роботокомплексах, медицині, цифровій техніці, мікро- і нано- технологіях. Навчання проходить за спеціальностями: «Комп ютерна інженерія», «Автоматизація та комп ютерні технології». Ці дисципліни мають ступені: бакалавр, магістр, доктор. Кафедра укомплектована сучасним програмним забезпеченням,  мультимедійним проектором, студенти на практиці займаються монтажем і демонтажем електронної апаратури, опрацьовують програмне забезпечення. Засвоєння освітнього процесу проходить в рамках вимог Болонського процесу. Також кафедра має студентське конструкторське бюро, де студенти разом з викладачами створюють спеціальні комп’ютерні пристрої з покращеними властивостями. Здійснюють науково – дослідні роботи, співпрацюють з всесвітньо відомою німецькою фірмою LIMO, яка розробляє мікрооптику і лазерні пристрої.

Кафедра статистики та прикладної математики

Ця кафедра втілює  підготовку  бакалаврів за спеціальністю «Статистика» по програмі «Аналіз даних» (Data Science) та комп’ютерна статистика. Як ми знаємо, об єми цифрових даних зростають дуже швидкими темпами, тому опрацювання таких даних (Big Data) потребує не аби яких знань і умінь.Тому на цій кафедрі випускники стають висококваліфікованими кадрами на ринку праці, адже вивчають сучасну науку DataScience (наука про дані) де поєднують математику, статистику і програмування, яке використовується для  IT , фінансів, оцінювання даних у різних сферах.

Факультет інформаційних технологій і систем ЧДТУ постійно працює над покращенням освітнього процесу тісно взаємодіючи як з багатьма українськими науковими установами, так і міжнародними, що дає можливість удосконалити навчальний процес. Студенти проходять курси в міжнародних освітніх проектах, навчаючись можуть отримати подвійний диплом, а ще добре вдосконалити англійську мову завдяки курсу British Council. Випускники факультету мають надвисокий рівень освіти, тому дуже високо ціняться і завжди затребувані на ринку праці. 

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.